SABOLC-BIO

NAŠE DOMAĆINSTVO U FUNKICJI AGROTURIZMA

 

Poljoprivreda je veoma važan sektor privređivanja na seoskim gazdinstvima. Ipak, okolnosti savremenog života u ruralnim sredinama nameću potrebu za stvaranjem veza između poljoprivrednih i nepoljoprivrednih aktivnosti kao dodatnih izvora prihoda. Na taj način diverzifikacija  aktivnosti na gazdinstvu, kao što je i bavljenje seoskim turizmom stvara mogućnosti za dodatni izvor prihoda. Ruralni turizam posetiocima nudi „ruralno okruženje“ i omogućava im da dožive kombinaciju prirode, kulture i ljudi. To podrazumeva da posetilac uživa u autentičnim, originalnim iskustvima i vraćanju korenima, što je i suština ruralnog načina života. Takođe, preduzimanje niza aktivnosti i usluga koje stanovništvo organizuje u ruralnim krajevima na principima održivosti. Ruralni turizam predstavlja skup elemenata integrisanih kroz prirodna bogatstva, tradicionalnu gostoljubjivost i životne vrednosti lokalnog stanovništva. Upravo taj kontakt sa prirodom i lokalnim stanovništvom čini ruralni turizam jedinstvenim, koji bi trebao da doprinese očuvanju seoske sredine i kulturne baštine, ali i da ekonomski motiviše lokalno stanovništvo da ostane na selu, odnosno, da ostvari dodatne prihode putem celishodnijeg korišćenja potencijala sopstvenih resursa.

Međunarodni trendovi pokazuju da koncept ruralnog turizma postaje sve širi i da su potrebe i očekivanja sada prefinjenije nego ikad. Prilagođavajući se modernim trendovima, preduzimamo niz aktivnosti na našoj farmi u cilju otvaranja kapije posetiocima i turistima, da bi naša iskustva stavili njima na uvid i raspolaganje. Te aktivnosti su sledeće:

·         Osnivanje muzeja sa starim poljoprivrednim mašinama i alatima, u cilju demonstracije poljoprivrednih sezonskih radova (npr. nekada sa dresom-vršalicom obavljala žetva pšenice).

·         Opremanje nekoliko soba u tradicionalnom etno stilu, gde posetioci mogu da prenoće i nekoliko dana da prisustvuju i učestvuju u različitim radovima na našoj farmi.

·         Podolska goveda predstavljaju prave „aristokratske životinje“ (autohtona goveda). Muška grla naročito privlače pažnju za dugim posmatranjem njihovog ponašanja, te želimo da izgradimo poseban smeštaj za 10 muških grla, koji će biti odvojeni pojedinačno, sa ciljem da:

-          Posluže za kontrolisani uzgoj i test priplodnih muških grla, jer mi u Srbiji imamo samo našu genetiku.

-          Posluže za izradu naučnih i diplomskih radova, studentima za vežbe itd.

-          Se organizuje po tradiciji borba muških grla, koja može biti interesantna turistima.

·         Zaštita lokalnih proizvoda sa geografskim poreklom (brendom).

·         Da ukažemo da je primenom stare tehnologije bilo više zanimanja, više posla, a živelo se  mnogo laganije i zdravije.

Na primer: Kukuruz prirodno osušen u čardacima (košnici) ima više hranljive vrednosti u odnosu na veštački osušen kukuruz.

Da prikažemo zainteresovanima u kolikoj meri utiče na kvalitet mesa i finalni proizvod od podolskog govečeta, tradicionalni način tova u odnosu na intenzivni.

·         U našem vlasništvu je nekadašnji kaštel na samom jezeru Zobnatice kod Bačke Topole.

Istaknuo bi da imamo jednu ponudu od jedne porodice koji bi učestvovali u pretvaranju te zgrade u dom za stare osobe (bilo bi uslova za 11 dvokrevetnih soba).

Ako bi bilo još takvih ponuda postojala bi šansa da se ovaj kaštel pretvori u dom za stare osobe koja bi bila prva u Bačkoj Topoli.

·         Izrada hale za svatove, kapaciteta najmanje 400 osoba. Pošto je naša sredina višenacionalna i svatovi su sa različitim tradicijama i puno motiva. Oni su najtipičniji događaji gde se običaji prikazuju, neguju, čuvaju od zaborava i predaju budućoj generaciji.

·         Spremni smo da prihvatimo dobronamerne informacije, savete i ideje da bi u buduće bili efikasniji, i bili u korist svima nama.